NAPIPARTIZÁN#39 / 06.04 / TRIANON 100 / A MONARCHIA SZÉTESÉSE ÉS A TRAUMATIZÁLT UTÓDÁLLAMOK

 

A trianoni békediktátummal szétesett az Osztrák-Magyar Monarchia: ezzel nem csak egy világbirodalom szűnt meg, hanem az utódállamok is rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Magyarország összeomlott, úgy infrastrukturálisan, mind gazdaságilag. Milyen következményei voltak ennek a folyamatnak, és a megváltozott körülmények között hogyan működtek mégis ezek az államalakulatok?